Buradasınız
Home > Güncel > “Otomotiv sektörüne uygulanan vergilendirme yapısı gözden geçirilmeli”

“Otomotiv sektörüne uygulanan vergilendirme yapısı gözden geçirilmeli”

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distirbütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, elektrikli otomobillere gelen vergi artışı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2 Şubat 2021 Tarihli ve 31383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471) ile elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında artışlar olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları karar ile;

Motor Gücü 85 kW’ı geçmeyenler için %3 iken %10’a,
Motor Gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler için % 7 iken %25’e,
Motor Gücü 120 kW’ı geçenler için %15 iken %60’a artırılmıştır.

Otomotiv sektörü dünyada çok önemli bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçerken otomotiv teknolojilerinde de çok sayıda yenilikler olduğu görülmektedir.

Dünyada gelişen çevreci teknolojilerin yaygınlaşmasını destekleyecek şekilde teşvikler ile sürdürülebilir programlar uygulanmakta ve bu kapsamda orta ve uzun vadeli planlar açıklanmaktadır.

Bu bakımdan da Türkiye otomotiv sektörüne uygulanan vergilendirme yapısının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının bir kere daha ortaya çıktığı görülmektedir.

Ülkemizde 2020 yılında 844 adet elektrikli otomobil satılmış olup, elektrikli otomobillerin toplam otomobil iç pazarından aldığı pay ise yalnızca %0,1 oranındadır.

Otomotiv endüstrisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli sanayilerinden biridir ve sektörümüz Türkiye ülkemiz sanayiinde de önemli bir rol almaktadır. Ayrıca kendi markamız ile üreteceğimiz yerli otomobili de elektrikli olarak üretip, dünya markası yaratmak hedefini açıklamıştır.

Bu noktada elektrikli araç pazarının ülkemiz iç pazarında desteklenmesi, bu yeni segmentin gelişimi, hem tüketici alışkanlıklarının bunun etrafında oluşmasının teşvik edilmesi hem de otomotiv ekosisteminin şarj istasyonlarından başlayarak bu yönde gelişmesi açısından çok değerli idi. Dolayısıyla bu artışın yerli marka stratejisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.

İlaveten daha önceki vergi artışlarında olduğu gibi, araç almaya karar vermiş ancak henüz ÖTV’sini ödememiş tüketicilerin mağdur olduğunu görmekteyiz. Bu gibi kararların; sektörümüz Derneklerinin ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı, devletin bu sektör özelinde kendine koyduğu hedefleri gerçekleştirmesine daha iyi odaklanabilmesi için çalışacak bir otomotiv konseyi oluşturulması önerimizi yinelemek isteriz.

2 Şubat 2021 tarihi itibariyle yayımlanan ve yürürlüğe giren elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarındaki artışların çevreci otomobillerin ülkemizde yaygınlaşma hızına olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz. Bu durum Otomotiv ekosistemindeki paydaşları da olumsuz etkilemekle beraber Türkiye’ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı menfi yönde etkileyecektir.

Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemiz lokomotif sektörlerinin başında yer alan otomotiv iç pazarının yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli. Otomotiv Ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetlidir.

Otomotiv sektörü olarak temennimiz en kısa sürede yeniden 1 milyon adetlik Pazar büyüklüğüne ulaşabilmek ve ülke ekonomisine olan katkımızı daha da artırabilmektir.Sektörümüz içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Yukarı