Buradasınız
Home > Güncel > Türkiye’nin İlk Elektrikli Otomobil Projesi OTAM’dan

Türkiye’nin İlk Elektrikli Otomobil Projesi OTAM’dan

OTAM A.Ş. Otomotiv Sektörünü Ana Sanayi, Yan Sanayi ve İhracat perspektifinden, Ar-Ge ve test ihtiyaçları özelinde ele alan değerlendirmelerin yapıldığı bir basın sohbet toplantısı düzenledi.

Sohbet toplantısına Türkiye’de yapılması planlanan dünya standartlarındaki test pisti ve sessiz sedasız Tübitak ile yürütülen Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili damgasını vurdu.

Elektrikli araçları 10 yıl sonra çok daha fazla konuşacağız

Kasım ayı içerisinde TÜBİTAK’ın çok önemli bir girişimde bulunduğunu söyleyen OTAM AŞ Genel Müdürü Volkan Bayraktar, Tübitak’ın, ulusal ve uluslararası ölçekte çok büyük bir veri setini analiz ederek, Otomotiv Sektörümüz için, Elektrikli Otomobiller konusunu, teknolojik bir kırılma noktası olarak belirlediğini söyledi.  Otomotiv Sektörümüzün gelecek 20 yılda söz sahibi olabilmesi için, Tübitak’ın özel sektörle birlikte geliştirilecek projelere,  kısa vadede 100 Milyon TL’lik kaynak ayırdığına ve bu tarz projelere, dönem içerisinde 400 Milyon TL’lik ek bir kaynak daha ayırmayı planladığına dikkat çekti.

OTAM’ın projesi üerinde Tübitak’ın çalışmalarını yürüttüğünü belirten Bayraktar, prototipi simule etme aşamasını, motoru ve yazılımları başarıyla test ettiklerini, sıranın düşük ve yüksek ağırlıklı yüklere karşı motor tepkisini ve motorun ömrünü test etmeye geldiğini söyledi. Bayraktar bu aşamanın da başarıyla geçilmesi halinde sıranın yol testlerine geleceğini ve yerli üretim elektrikli otomobilin yola çıkacağını belirtti.

Bayraktar; OTAM A.Ş. olarak böyle bir projede hedefin, küresel ölçekte başarılı olabilecek, minimum 50 bin adet seri üretim yapabilecek bir araç sistemi olması gerektiğini düşünüyoruz dedi.

“Bu projenin, ülkemizdeki Otomotiv Ar-Ge çalışmalarının ve kuruluşlarının güçlenmesini sağlayacak ve önünü açacak bir vizyona sahip olduğunu söyleyen Bayraktar “OTAM olarak biz de üzerimize düşeni yapacak ve konuya maksimum düzeyde destek vereceğiz” dedi.

Türkiye’nin geleceği elektrikli otomobil teknolojisi ve OEM’lerde

OTAM AŞ Genel Müdürü Volkan Bayraktar, son dönemde elektronik ürünler geliştiren OEM firmalarının pil firmalarını satın almasına dikkat çekerek, elektrikli araç teknolojisinin gelecek yıllara damgasını vuracağını belirtti. Bu teknolojinin yarın veya birkaç yıl içerisinde istenilen noktaya gelmesinin zor olduğuna işaret eden Bayraktar, en az 10 yıl sonra bu teknolojinin pazara hakim olacağı görüşünü savundu.

Ülkemizin de yerli otomobil konusunda rakiplerle arasındaki tecrübe farkına dikkat çeken Bayraktar, elektrikli araç konusunun yeni olması nedeniyle rekabet koşullarının dünya ile eşit olduğunu vurguladı.

Bir başka kilometre taşı; Test Pisti

Volkan Bayraktar “Test Pisti konusunda TSE’nin uzun süredir kamu, özel sektör ve STK’lar ile görüşmeler yapıp, yurtdışındaki en iyi örnekleri incelediğini ve objektif kriterler oluşturmaya çalıştığının bilindiğini, OTAM olarak bu sürece, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşarak destek verildiğini” söyledi.

Otomotiv Ar-Ge alt yapısının temel taşlarından biri niteliğinde olan ürün doğrulama ve Test pisti, sadece yerel ihtiyaçları tatmin etmek için değil, uluslararası ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde tüm normlara sahip olarak ülkemizin herhangi bir yerine kurulabilir.

Bayraktar “Avrupa’daki sert iklim koşullarına nazaran, daha yumuşak bir iklime sahip bölgelerimiz, uluslararası potansiyel kullanıcılar için özellikle kış aylarında çok cazip hale gelecektir” dedi

Test Pisti yapımı çeşitli fazlara da ayrılabilir

OTAM ve OSD uzmanlarının üzerinde uzun süre çalıştıkları bir rapor, ilgili bakanlıklar ve TSE ile paylaşıldı. Bu raporun en dikkat çekici bölümü, yatırım bütünlüğü bozulmaksızın, yatırımda bir öncelik planının yapılabileceğini vurgulamasıdır.

İTÜ Akustik Laboratuvarı OTAM

OTAM en başarılı Üniversite – Sanayi işbirliği örneği

Kurucu ortakları İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) ve OİB (Otomotiv İhracatçıları Birliği) olan, Üniversite Sanayi işbirliğinin KOBİ statüsündeki en başarılı örneği olan OTAM A.Ş. düzenlediği basın sohbet toplantısında, Otomotiv Sektörü ve 2023 hedefleri konusunda kendi Ar-Ge vizyonunu paylaştı.

OTAM AŞ Genel Müdürü Volkan Bayraktar yaptığı konuşmada “OTAM, Üniversite – Sanayi işbirliğinin Türkiye’deki en başarılı ve somut örneğidir. Amacımız; ulusal otomotiv sektörünün, küresel pazardaki rekabetçiliğini arttırmasına katkı sağlayacak düzeyde, üretim öncesi Ar-Ge ve test çalışmalarını yapabilen, KOBİ ölçeğinde, uluslararası bir Mühendislik Firması yaratmaktır” dedi.

OTAM’ın Genel Müdürü Volkan Bayraktar; “OTAM’ın ana misyonunun, kamu, Üniversite ve Sanayi gibi üç olmazsa olmaz paydaşın, bir arada ama kurumsal yapıda ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktır” dedi.

OTAM’ın, kurulduğu günden bu güne, Üniversite akademisyenleri ile birlikte 100’ü aşkın Ar-Ge projesine imza attığını, Otomotivde sürekli ve sürdürülebilir bir başarı için, Üniversitelerle Sanayi kuruluşlarının, Kamunun da desteğini alarak işbirliği yaparak bir arada çalışmalarının gerekli olduğu görüşünü paylaştı. Konuşmasında bu işbirliği kapsamında, üniversitede sanayi ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi üretilirken sanayi temsilcilerinin de bu bilgiyi ürüne dönüştürme sorumluluğunu yerine getirmesinin şart olduğuna dikkat çekti. Sahip olduğu imkân ve donanımlar nedeni ile en büyük itici gücün kamu olduğunu, icranın, kalkınma ve gelişme planlarına uygun tüm çalışmaları teşvik ederek özel sektörü ve üniversiteleri cesaretlendirmesi gerektiğini söyleyerek getirisi uzun vadede gerçekleşecek bu eylemlere sürekli destek olunmalı görüşünü savundu.

“OTAM olarak örnek olduğumuz bu konuda, gelişmelerin doğal akışına bırakılmayıp, ulusal ve uluslararası başarı ve başarısızlık deneyimlerinden faydalanarak, gerekli mevzuat değişimlerinin hızla hayata geçirilmesi ve yeni girişimlerin teşvik edilmesi gereğine inanıyoruz” dedi.

“2023 hedefleri çok önemli bir liman”

Bayraktar “Otomotiv Sektöründe gelecek 10 yıl için stratejik makro hedefler konulmasını heyecanla karşılıyor ve çok önemsiyoruz. Kamunun bu hedefler doğrultusunda son derece hızlı girişimleri olduğunu görüyoruz. Yapılması gerekenin, bu iyi niyetli çalışmaların koordine edilmesi ve birbirini destekleyen ortak bir takvime oturtulması olduğunu” ifade etti.

Sektör paydaşlarını, 2023 için belirlenen hedeflere yoğunlaştırmak için, şu günlerde üzerinde çalışılan 10. Beş Yıllık Kalkınma planı döneminin çok önemli bir fırsat sunduğunu. Bu planın, 2018’i işaret ettiğini ve 2023 için yolun yarısı anlamına geldiğini söyleyen Volkan Bayraktar;  “Sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak buraya konulacak somut hedefler ve bu hedeflerin koordinasyonu, oldukça kritik, elimizde yeterli miktarda ve çok değerli çalışmalar var. İcracı bakanlıkların bugüne kadar Otomotiv Sektörü ile ilgili yapmış oldukları stratejik planlara, Kalkınma Planında da yer verilerek ortak takvimi ve iradeyi yansıtan bir planlama yapılmalı” dedi.

İstanbul Park’tan Otomotiv Ar-Ge çalışmalarında fayda sağlanabilir mi?

Test pistine ihtiyaç duyulan testlerin Ar-Ge testleri ve sertifikasyon testleri olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Bayraktar “İstanbul Park’ın sadece Ar-Ge amaçlı ve tekrarlanan testler için özel sektör tarafından kullanılmaya aday bir yapıda olup olmadığının değerlendirmeye alınabileceğini” ifade etti.

OTAM, mühendislik hizmetleri ve test hizmetleri olmak üzere iki temel hizmet üretiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Otomotiv Çalışma Grubu Laboratuvarlarında taşıt ve motor performans ve emisyonları, akustik performans, ömür ve yorulma çalışmaları ile mekanik ömür testleri konularında mühendislik ve test çalışmaları gerçekleştiriyor.

OTAM, kendi mühendisleri ile özgün talebe özel test sistemleri geliştirmenin yanı sıra, taşıt ve motorlar için hem normal, hem de hızlandırılmış ömür testlerine, yol verisi toplama çalışmalarına, gürültü ve titreşim testlerine, Elektrikli araçlar için yazılım ve donanım geliştirme projeleri gibi çalışmalara da imza atıyor.

OTAM sektörün üretim bacağının zorunlu iş paketi olan Homologasyon için danışmanlık, planlama, dosya ve rapor hazırlama ve üretime hazırlık testlerini de gerçekleştiriyor.

OTAM sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimlerle, KOBİ’ler ve Yan sanayi firmaları için Ar-Ge proje önerileri hazırlıyor, ilgili projeyi yönetiyor, partner koordinasyonu sağlıyor, ulusal ve uluslararası proje teşviklerini takip ediyor ve lobi faaliyetlerinde bulunuyor.

OTAM ayrıca iş ortaklarına, teknolojik yenilikler, stratejik planlama ve organizasyon, iş ve ekonomik analizler ile teşvikler konusunda da danışmanlık hizmetleri sunuyor.

TEST PİSTİ İÇİN TEMEL KRİTERLER

Minimum Boyutlar 1,0 X 2,6 km

Topoğrafya 0 derece düz bir arazide

Sıcaklık (Don yaşanan günlerin azlığı önemli)

Nem % 95’in altında

Rüzgâr 5 m/s’nin altında

Basınç 100 kPa (± % 7) 20˚C

Yağış (Birçok test kuru zeminde yapılıyor)

Yükseklik Maksimum 500 m

Konum (Yeni modellerin testleri için gizlilik önemli)

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Yukarı