Buradasınız
Home > Dosya > Otomotivin Geleceği E-Mobilite’de

Otomotivin Geleceği E-Mobilite’de

Dünyanın önde gelen Growth Consultancy & Research (Büyüme Danışmanlığı ve Araştırma) kuruluşlarından Frost & Sullivan’ın “Global Mega Trendler 2020 ve Yenilikçi Vizyoner Araştırma Programı” başlıklı çalışması, toplumsal ve kültürel yaşamdaki değişimlerin yakın geleceğe yansımalarını bulguluyor. Çarpıcı sonuçları ortaya çıkaran araştırma, Frost & Sullivan tarafından sürekli yapılacak, sonuçlar iş dünyası ve kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacak.

Global trendler geleceği görmemizi sağlıyor

Frost & Sullivan ortağı ve direktörlerinden Sarwant Singh, mega trendleri iş hayatını, ekonomiyi, toplumu, kültürleri ve bireysel yaşam tarzlarını etkileyen, sürdürülebilir global ve makroekonomik ölçekli gelişim dinamikleri olarak tanımlıyor. Singh’e göre önümüzde duran global trendler, değişimi anlamak ve geleceğin dünyasını tanımlamak için yaşamsal bir öneme sahip bulunuyor. Sarwant Singh, ortaya koydukları çalışmanın mega trendleri yalnızca öngörmek ve teşhis etmeye yönelik olmadığını, söz konusu trendlerin doğuracağı sonuçları makro ve mikro ölçekte değerlendirerek günlük iş ve kişisel yaşamımızı değiştirecek fırsatları açığa çıkardığının altını çiziyor. Singh, Frost & Sullivan’ın kapsamlı araştırmasının aynı zamanda şirketlerin karşılarında duran riskleri de ortaya koyduğunu vurguluyor.

10 mega trend, 10 büyük değişim

Frost & Sullivan’ın araştırması; “Mega Şehir ve Mega Bölge Koridorlarının Oluşumu”, “Doğaya Dönüş Akımında İkinci Devrim: Akıllı Sistemler”, “Geo-Sosyal Ağlar”, “Kusursuzluğa Giden Yenilikçilik (Innovating to Zero)”, “Dünya Sahnesinde Türkiye Gibi Yeni Oyuncuların Devri: BRIC Ötesi (Brezilya, Rusya ve Çin’in Ötesine Bakmak)”, “Uydular: Uzay Boşluğunun Verimi (Space Jam)”, “Kişisel Robotlar”, “Elektrikli Araçlar (E-Mobilite)”, “Yeniden Tanımlanan İş Modelleri” başlıkları altında toplanan 10 mega trendin geleceğin dünyasında anahtar rol oynayacağını ortaya koyuyor.

Kavramlar değişecek: Sağlıklı insanın yeni tanımı

Yakın geleceğin yeni dünyasında birçok kavram yeniden tanımlanacak. Bu kavramlardan biri de sağlık olacak. Araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara göre geçtiğimiz son 10 yıldan farklı olarak sağlık kavramı hastalıkların tedavisi ve teşhisi anlamının çok ötesine taşınarak akıl, ruh ve vücudun bir bütün olarak ele alındığı bir yaşam biçimi haline gelecek.

İş yaşamında kadınlar yükselişe geçecek

İş yaşamında ise giderek ağırlık kazanan ve konumlarını güçlendiren kadınlar, her üç çalışandan biri olarak öne çıkacak ve özellikle bazı ülkelerin yönetim kadrolarının yüzde 40’ını aşkın kesimini oluşturacaklar.

Beyin göçü tersine dönecek

20. yüzyılın önemli trendlerin biri olan gelişmiş ülkelere yönelik beyin göçü tamamen boyut değiştirerek tersine bir seyir izlemeye başlayacak. Örneğin Hindistan gibi halen emek yoğun iş yapma süreçlerinin egemen olduğu ülkeler, yalnızca ülkelerine geri dönmek isteyen Hint kökenli meslek sahiplerine değil, daha iyi ekonomik beklentileri olan Avrupalı ve ABD’li meslek sahiplerine de ev sahipliği yapacak.

Yıl 2020: Akıllı şehirler ve yeni mobilite kavramı

Araştırma, geleceğin yeni kentleşme trendinde şehir merkezlerinin çevrelerinde yer alan banliyö ve uydu kentlerin kent merkezleriyle entegrasyonunu öngörüyor. Giderek ivme kazanan bu eğilim, kent merkezlerinin dünya ortalaması 40 km. olan çaplarını 64 km.’ye çıkaracağı ve sınırların boyut değiştireceğini belirliyor.

E-mobilitenin (Elektrikli Araçlar) ise yakın gelecekte kişisel mobiliteyi yeniden tanımlaması bekleniyor. Araştırmadan çıkan verilere göre 2020 yılında elektrikli bisiklet, scooter, dört tekerlekli binek araç ve otobüs olmak üzere 40 milyonu aşkın elektrikli aracın satılacağı tahmin ediliyor. Buna paralel olarak, e-mobilite pazarı dikkate alındığında yeni fırsat otomobil üretmek değil, otomobil kullanımına yönelik gelişecek şarj istasyonları, kullanılmış pil dönüşümü, nakit ödeme yerine elektronlarla ödeme gibi dolaşım ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözüm paketlerinin sunulmasında olacak.

Sosyal ağların geo-sosyal ağlara dönüşümü

Frost & Sullivan’ın araştırması, sosyal ağların bir sonraki aşamasının coğrafi merkezlerin ve sosyal dinamiklerin artırılmasını sağlayacak ‘coğrafi kodlama ve işaretleme’ hizmetleri olacağını belirliyor. Çevredeki olaylar ve kişilerle bağlantı kurmak ve koordine olmak için kişisel bilgiler ve beğeniler konum odaklı servislerle eşleştirilecek. Bu tarz yeni geo-network oluşumu, gerçek zamanlı etkileşim devrini getirecek, iş dünyasında ve bireyler arasındaki iletişim tamamen eşzamanlı hale dönüşecek ve reklamcılık başta olmak üzere birçok kavram temelden değişecek.  Frost & Sullivan tarafından formüle edilen bir başka mega trend ise “sıfıra doğru yenilenme” başlığını taşıyor. Bu trend sıfır emisyon, sıfır kaza, sıfır ölüm, sıfır zarar, sıfır güvenlik suistimali ve karbon nötr fabrika gibi geleceğin gündem maddeleri olacak yeni konuları içeriyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Yukarı