Buradasınız
Home > Güncel > Mercedes-Benz Türk’ten Çevreye Dev Yatırım

Mercedes-Benz Türk’ten Çevreye Dev Yatırım

Mercedes-Benz Türk, Daimler AG yönetimi tarafından tanımlanan çevre ilkeleri kapsamında, entegre bir çevre koruma ağı çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim felsefesi ile üretimin her adımında çevre korumaya büyük önem veren, proses adımlarını buna göre şekillendiren, teknolojiyi buna göre seçen Mercedes-Benz Türk A.Ş., atık yönetimi ve enerji yönetiminden oluşan çevre yönetim sistemini hayata geçirdi. Şirket, atık yönetimi sistemi için 1 milyon euro tutarında bir yatırım gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Yeni atık yönetim sistemi kapsamında üretimde oluşan atıklar 4 ana grupta ( metal, tekstil, karton ve ahşap) ve oluştukları noktalarda (desantral) biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor. Bu yaklaşımla hem atıkların fabrika içinde taşınması, hem de merkezi atık mahallinde yer kazanılması mümkün oluyor. Atıkların ayrı toplanması için geliştirilen yeni konteyner sistemi ise, otomatik ekipmanların kullanımıyla manuel uygulamaların ortadan kalkmasını ve presleme kolaylığı sağlamış. Evsel atık, naylon ve plastik atıklar ise merkezi atık sahasında biriktirilerek geri kazanım veya imha işlemine gönderiliyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Tehlikeli atıklar, atık sahasında özel önlemlerle yangın, sızma ve doğal ortama karışmalarını engellemek amacıyla yasal mevzuata uygun yanmazlık ve geçirimsizlik sertifikasına sahip  konteynerlerde depolanıyor. Kontamine atıklar ise preslerin entegre edildikleri konteynerlerde toplanıyor. Tam sızdırmazlık sağlayan bu entegre pres konteynerler bir arada taşınarak boşaltılıyor ve daha sonra  fabrikaya geri dönüyor.

Tüm fabrika çalışanları için sistemin uygulanmasına paralel yürütülen yoğun eğitim programlarını da içeren ve Nisan 2010’da hayata geçirilen atık yönetimi, önemli ekolojik ve ekonomik sonuçlar getirmiş:

 • Etkin atık ayırımı ile geri dönüşen atık miktarı 750 ton artmış,
 • Taşıma yollarının azalmasıyla CO2 salınımı 57 ton azalmış,
 • Prosesler optimize edilmiş,
 • Riskler azalmış,
 • Çalışanların çevre bilinci artmış
 • Yılda 420 bin euro tutarında tasarruf sağlanmış.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Enerji yönetimi sistemi, Hoşdere Fabrikasında 2009 yılında devreye alınmıştı. Bu kapsamda net enerji tasarruf tedbirleri tanımlandı. Bu tedbirler proseslerde enerji kullanımının optimize edilmesi, üretim dışında kaçakların ve gereksiz harcamaların önlenmesi, mevcut öneri sisteminin “enerji tasarrrufu önerileri” başlığı ile genişletilmesi, aydınlatma sisteminde ve kazanlarda enerjinin daha verimli kullanılmasını kapsıyordu.

Çalışanlara yönelik yoğun eğitim programlarıyla tamamlanan bu sistem sayesinde

 • Yüzde 37 oranında elektrik tasarrufu,
 • yüzde 28 oranında doğalgaz tasarrufu,
 • yüzde 18 oranında su tasarrufu sağlanmış.
 • Böylece CO2 salınımı %30,2 oranında (= 8.806 t CO2) azaldı
 • 1 milyon 900 bin euro tutarında tasarruf sağlandı.

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye için bir örnek teşkil eden bu projesi “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması”nda Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

  Benzer yazılar

  Yukarı