Buradasınız
Home > Güncel > Geleceğin Fırsatı Taşımacılıkta Yatıyor

Geleceğin Fırsatı Taşımacılıkta Yatıyor

Dünyanın önde gelen Growth Consultancy & Research (Büyüme Danışmanlığı ve Araştırma) kuruluşlarından Frost & Sullivan’ın “Kentleşmenin Etkisi, Mega Şehirlerin Mobilizasyon ve Taşıt Teknoloji Planlaması” analizine göre 2025 yılında 4.5 milyar insanın kentlerde yaşayacağı öngörülüyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ına karşılık gelen bu oran, kentsel yerleşim merkezlerinin banliyö ya da komşu şehirlerle birleşmesi ve mega kentlerin oluşumuna yol açarak dünya genelinde yaygınlık kazanması anlamına geliyor. Söz konusu hızlı kentleşme eğilimi beraberinde doğru taşımacılık çözümlerinin geliştirilip hayata geçirilmesini zorunlu kılıyor.

2025’te 30 mega şehir, 30 mega ulaşım ağı

Frost & Sullivan’ın analizi, dünya üzerinde halen 22 olan mega şehir sayısının 2025 yılında 30’a çıkacağını ve her mega şehirde 10 milyonu aşkın kentlinin yaşayacağını ortaya koyuyor. Kentsel alanın hızla genişlemesi, yoğun nüfus artışı ve işgücüne katılım oranının yükselmesi gibi nedenler dolayısıyla kent içi ulaşım benzeri görülmemiş ölçüde yoğunluk kazanacak, artan mobilizasyon uygulanabilir gerçekçi çözümleri gerekli kılacak.

Frost & Sullivan endüstri analisti Mohamed Mubarak, dünya nüfusunun yarısının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını, bu ülkelerdeki 20 mega şehrin gayri safi milli hasıla içinde yıllık birleşik büyüme oranının (CAGR) yüzde 4.42 iken gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 1.65 dolayında olacağını vurguluyor. Nitekim yalnızca dokuz yıl sonra 2020 yılında yeryüzünde 110 ‘akıllı şehir’ olacak, Çin ve Hindistan ekonomik büyüme ve nüfus artış hızlarına cevap verebilmek için 50 yeni kente ihtiyaç duyacak. Mega şehir ve mega yerleşim bölgelerinin kontrolsüz şehir büyümesinin sonucu oluştuğunu, şehirlerin yakın banliyö ve şehirleri sınırları içine katarak genişlediğini belirten endüstri analisti Mohamed Mubarak, bu olgunun büyük bir taşımacılık talebi yarattığının altını çiziyor.

Yeni global kaos mega kent trafiği mi olacak?

Frost & Sullivan’a göre 2025 yılında dünyada 650 milyon insan sadece 49 şehirde yaşayacak. Bu nüfusun yarısı ise en büyük ilk 20 mega şehrin yaşayanı olacak. Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Çin ve Hindistan’daki mega şehirlerin nüfusu yüzde 0.9 bir artışa ve yüzde 6 yıllık birleşik büyüme oranına sahip olacak.

Analist Mubarak, söz konusu hızlı büyümenin şehrin dış merkezlerine doğru dinamik bir gelişme göstereceğini ve bu bölgelere toplu ulaşım sağlanması konusunda ciddi güçlüklerle karşılaşılacağını vurguluyor. En büyük güçlüğün taşımacılık ağıyla ilgili olacağı öngörülüyor. Yoğun nüfus özellikle şehirlerin merkezleri dışındaki bölgelerde toplu taşımacılığı sekteye uğratacak ve tüm mega kenti etkisi altına alan yoğun trafik tıkanmalarına yol açacak. Aşırı kalabalık nüfusun ve buna bağlı sosyal sorunların dünyanın her yerinde parallelik gösterdiğini belirten Mohamed Mubarak, doğru planlama ve projelendirmeyle taşımacılıkta gerçekçi çözümler düşünülmediği takdirde sınır tanımayan mega kentleşmenin büyük bir çöküşe ve kaosa neden olabileceğinin altını çiziyor.

Doğru yönetilirse mega fırsat kapısı

Gelişmekte olan ülkelerdeki mega şehirler pazar ihtiyaçları bakımından taşımacılık sektörüne geniş iş imkanları sunuyor. Frost & Sullivan yetkilileri, eğer mega kentleşme süreci doğru yönetilirse, söz konusu kentsel değişimin elverişli ve akılcı taşımacılık çözümleri sunan şirketler için büyük fırsatlar vaat ettiğini vurguluyorlar.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Yukarı