Buradasınız
Home > Güncel > Doğuş Otomotiv’in Notu Açıklandı

Doğuş Otomotiv’in Notu Açıklandı

Doğuş Otomotiv’in, uygulamalarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, derecelendirme yapma izni bulunan TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. firmasıyla yürüttüğü derecelendirme çalışmaları sonucunda, kurumsal derecelendirme notu 7,75 olarak belirlendi.

Yapılan inceleme sonucunda yayınlanan rapor ile, son yıllarda özellikle kurumsal ilkelere uyum konusunda gayretli bir tutum sergileyen ve kısa sürede önemli mesafe kateden Doğuş Otomotiv’in yönetsel süreçlerinin, 2005 yılında SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük oranda uyum sağladığı ortaya konuldu.

Derecelendirme süreci sonunda Türk-Kredi Rating’in, Doğuş Otomotiv tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin ve şirketin halka açık bilgilerinin, uzmanlarca incelemesinin ardından hazırladığı derecelendirme raporu Doğuş Otomotiv resmi internet sitesi; www.dogusotomotiv.com.tr’de kamuoyunun bilgisine sunuldu. 15 Aralık 2010 – 18 Şubat 2011 tarihleri arasında uygulamaların değerlendirilmesi neticesinde Doğuş Otomotiv’in aldığı not, 18 Şubat 2012 tarihine kadar geçerli olacak.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim Uygulamaları ‘İYİ’

Türk-KrediRating tarafından bir şirkete tahsis edilen notun 0 ile 10 arasında bir sayı olduğu ve 10’a yakın notun ilkelere yüksek oranda uyumu, 0’a yakın notun ise düşük oranda uyumu ifade ettiği derecelendirmede Doğuş Otomotiv’in Türkiye koşulları itibarıyla ‘İyi’ olarak nitelendirilen Kurumsal Yönetim uygulamalarına sahip olduğu raporlandı. Yönetsel faaliyetlerin kalitesinin yüksek olduğu ve şirket yetkililerinin yönetsel risklerin bilincinde olarak iyi Kurumsal yönetim uygulamalarını hayata geçirmek için çaba gösterdiği belirlendi.

İlkelere uymayan, neden uymadığını açıklamak zorunda

Türk-KrediRating tarafından gerçekleştirilen ve SPK Kurumsal Yönetim ilkelerinin temel alındığı derecelendirme sürecinde, Doğuş Otomotiv’in tavsiye niteliğindeki bu ilkelerde ifade edilen kurallara ve uygulamalara ne ölçüde uyulduğu değerlendirildi. İlk kez 2003 yılında yayımlanan, 2005 yılında gözden geçirilerek, bazı eklemelerin yapıldığı ve Türk şirketleri için bir rehber niteliği taşıyan ilkeler kapsamında yer alan kurallara ve uygulamalara uyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, büyük bölümü için “uygula, uygulamıyorsan neden uygulamadığını açıkla” zorunluluğu bulunuyor. İlkeler, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere 4 ana bölümden ve bu ana bölümlerin altında yer alan toplam 27 alt bölüm ve her alt bölüm kapsamındaki 300’e yakın kural ve uygulamadan oluşuyor.

Rapora göre, ilkelerin ilk ana bölümü olan Pay Sahipleri bölümünden 6.86 alan Dogus Otomotiv’in bu alanda kurumsal yönetim ilkelerine “iyi” sayılabilecek düzeyde uyum sağladığı belirlendi. İlkelerde önerildiği şekliyle kurulan Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin aktif olarak faaliyet göstermesi, genel kurul toplantılarının ilgili yasa ve mevzuatlara uygun ve etkin bir şekilde yapılması, oy hakkında üst sınır uygulaması ve oylarda imtiyaz bulunmaması, kar dağıtım politikasının oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış olması burada göz çarpan uygulamalar oldu.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde notu 8.82 olan Doğuş Otomotiv’in bu alanda ilkelere oldukça yüksek bir oranda uyum sağladığı görüldü. Doğuş Otomotiv bu alanda, ilkeleri karşılayacak düzeyde tüm bilgileri içeren Türkçe ve İngilizce dillerinde kapsamlı internet sitesi, mevzuat gereği yapılması gereken açıklamaların haricinde, pay sahipleri ile diger menfaat sahiplerine her türlü önemli bilgiyi, özel durum açıklamaları, internet sitesi, basın açıklamaları ve analist sunumlarıyla mümkün olan en kısa sürede duyurmaya özen göstermesi gibi özellikleriyle etkili oldu.

Aynı şekilde Menfaat Sahipleri bölümüne uyum notu 8.67 olarak belirlenen Dogus Otomotiv’in, bu alanda da ilkelere başarılı bir şekilde uyum sağladığı belirlendi. Bu alanda, Doğuş Otomotiv’in hak sahiplerine ilişkin uyguladığı şirket politikaları, haklarının kullanımlarını sınırlandıran uygulamaların bulunmaması, çalışanlar için yazılı prosedürlere bağlanmış geniş içerikli ‘İnsan Kaynakları Politikası’nın bulunması ve uygulanması etkili oldu. Ayrıca Doğuş Otomotiv’in, sosyal sorumluluğunun bilincinde olması, GRI (Global Reporting Initiative) standartlarında kurumsal sosyal sorumluluk raporu hazırlaması ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış olmasının da rolü büyük oldu.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu ve Yöneticiler bölümünden ise 6.62 aldı; Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgili, şirketin faaliyet konusunda deneyimli kişiler olması, şirketin misyon ve vizyonunu belirleyip kamuya açıklamaları etkili olurken, yönetim kurulunda bağımsız üye olmaması, yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görev alması, birikimli oy sisteminin uygulanmaması, oluşturulmuş olan Etik ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin daha etkin hale getirilmesi, geliştirilmesi gereken alanlar olarak dikkat çekti.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    One thought on “Doğuş Otomotiv’in Notu Açıklandı

    Comments are closed.

    Yukarı